Vandens tiekimas

Dalintis

Vandens paruošimas

Geriamojo arba technologinio vandens paruošimas, aušinimo vandens valymas ir plovyklų bei plovimo įrenginių optimizavimas. Tai tik keletas pavyzdžių, kur ruošiamas vanduo specialiam pritaikymui. Visame pasaulyje šiems tikslams naudojami „Wilo“ siurbliai. Mūsų specialistai šiai užduočiai parengė individualias koncepcijas ir individualius sprendimus.

Aplinkosaugos ir išteklių išsaugojimo srityse būtent vandens ruošimui tenka svarbus vaidmuo.

Nuolatiniai iššūkiai, tokie kaip didėjantis nešmenų kiekis nuotekose, apsunkinantis įrenginių ir prietaisų eksploatavimo sąlygas, rekalauja naujų ir inovatyvių metodų procesų ir su jais susijusių produktų tobulinimui. Prie to priskiriamas ir energijos naudojimas.

Turint omenyje klimato kaitą, mažas energijos suvartojimas - tuo pačiu ir mažos gyvavimo ciklo išlaidos - yra ypač svrbu, o ateityje tai taps labiausiai rinką jaudinančiu klausimu. „Wilo“ sukurta aukšto efektyvumo technologija šioje srityje pasižymi didžiuliu vandens išteklių tausojimo ir sąnaudų mažinimo potencialu.

Vandenvalos įrenginiuose pramonės nuotekos išvalomos nuo kenksmingų sudėtinių dalių.
Kad nuotekos būtų išvalytos taip, jog vėl galėtų būti saugiai grąžintos į vandentiekį, reikalingas ilgas ir brangus procesas. Šioje srityje už tai atsakingi asmenys nuolat patiria spaudimą taupyti išladas, tuo pat metu laikantis daugybės vietoje galiojančių reglamentų ir įstatymų. „Wilo“ siūlo savo sukurtą aukšto efektyvumo technologiją ir didžiulį vandens išteklių taupymo bei išlaidų mažinimo potencialą.

Dalintis

Mes pasiruošę Jums padėti

Skambinkite

T +370 5 213 6495

F +370 5 213 6495

Vandens paruošimas

Pioneering for You